Misslyckad inkludering/exkludering av Z-Wave enhet

Det kan vara beroende av olika faktorer som det inte går att inkludera enheten mot en controller. Nedan listas olika påverkande faktorer som kan vara påverkande; 

  • Avstånd - Rekommenderat avstånd är max 3 meter från controller. 
  • Snabbare tryckning - Vid Z-wave enhet med 3 tryck under 1,5 sekund, prova tryck snabbare. 
  • Exkludera enhet - Vid tidigare användning av Z-wave enhet krävs exkluderas innan inkludering. 
  • Kompabilitet - Se här för Nexas kompabilitetsguide.  
  • Omstart av app - Funktioner i en app kan ibland misslyckas och hanteras ofta vid omstart. 
  • Ominstallering av app - När det inte räcker med omstart kan ominstallering hjälpa. 
  • Omstart av controller -  Om det inte hjälper med ovanstående kan omstart av controller hjälpa. 

Om ovanstående inte resulterar till en lösning på problemet, kontakta teknisk support för eventuellt mer guidning. Se här för teknisk support. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan