Skapa en schemaläggning

För att skapa en ny schemaläggning gör följande steg: 

  1. iOS: Tryck på Mer längst ner till höger
    Android: Öppna menyn 
  2. Tryck på Schemaläggningar. 
  3. Tryck på plus-tecknet för att skapa en ny schemaläggning.
  4. Välj om du vill ställa in utefter specifik tid eller efter soluppgång/solnedgång.
  5. Namnge schemaläggningen, samt ställ in tid/förskjutning och för vilka dagar den ska köras.
  6. Tryck på Lägg till kommandon för att välja vad som ska hända när schemaläggningen körs. 

Klart!

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan