Brandsäkerhet

Tyvärr inträffar tusentals tillbud varje år i våra Svenska hem & hushåll. På ett förhållandevis enkelt sätt kan man både förebygga och skydda sig och sin egendom. Samtliga boendeformer bör vara utrustade med brandvarnare och släckredskap av någon form – något är bättre än inget!

Några goda tips för ett säkrare liv

 • Placera minst en brandvarnare per 40 kvm, samt på varje våningsplan
 • Testa brandvarnarna minst 1 gång/månad
 • Byt batteri en gång om året, exempelvis vid första advent
 • En 6kg pulversläckare på varje våningsplan
 • Lär dig och familjen att hantera en brandsläckare
 • Kontrollera regelbundet att släckaren är utan skador och att mätaren står på grönt
 • Undvik att lämna köket under matlagning – Torrkokning på spis är en av dom vanligaste orsakerna till brand.
 • Använd timer eller dra ur kontakten när du använt kaffekokare
 • Håll spisfläktar, ugnen ren från fett
 • Vid fettbrand är det lämpligt att kväva elden med en brandfilt. Släck ALDRIG en fett eller oljebrand med vatten!
 • Lämna aldrig ljus utan uppsikt
 • Placera aldrig ljus i brännbara ljusstakar
 • Ladda inte mobil eller annan elektronisk utrustning på mjuka underlag
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan