Kontroll och service

Månadsvis kontroll och underhåll rekommenderas att utföras. Kontrollen är en yttre översyn av brandsläckaren, att den är i ett brukbart skick och lättillgänglig. För mer information om kontroll se tillhörande manual för brandsläckare. 

Kontrollera följande:
• Placering på avsedd plats och tydligt utmärkt med
  skyltning.
• Inte är blockerad.
• Inte uppenbart skadad eller korroderad.
• Kontrollera slangen om korrekt montage, skada eller
  torrsprickor.
• Munstycket ska vara komplett och felfritt.
• Har läsbar hanteringsinstruktion när den är placerad
  på avsedd plats.
• Har intakta plomberingar.
• Tryckindikator visar inom godkänt område, grönt
område.

Utöver månadsvis rutinkontroll ska utökade underhållsåtgärder, alternativt ett utbyte utföras var tionde år för pulversläckare och var femte år för vätskesläckare. Datum för detta hänvisas mot tillverkningsdatum stämplat på brandsläckaren. 

Om du önskar att få påfyllning eller service av din brandsläckare kontakta ett brandskyddsföretag. 
För en privatperson är det generellt dyrare att lämna in sin brandsläckare för service, än kostnaden för en ny. Men om brandsläckaren är i ett bra skick kan service vara ett bra alternativ. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan