Olika typer av laster och dess påverkan

En last är konceptet att ansluta en enhet eller komponent till en elektrisk krets där användbar effekt utvecklas. Exempel på laster är belysning, TV-apparater, fläktar, diskmaskin och kaffebryggare.

Elektriska laster brukar indelas i resistiva, induktiva och kapacitiva, men kan även vara en kombination av dessa. Resistiva laster brukar kallas för aktiv effekt, vilket är den del av effekten som blir till nyttigt arbete i en apparat. Därtill finns det även reaktiv effekt, vilket induktiva och kapacitiva laster brukar kallas för. Reaktiv effekt beskriver att sinusvågorna för spänning och stöm i växelström är ur fas och är till onyttig effekt för majoriteten av laster på elnätet. 

- Exempel på produkter som utgör en resitiv last; glödlampor och värmeelement. 

- Exempel på produkter som utgör kapacitiv last; elektroniska transformatorer och kondensatorer. 

- Exempel på produkter som utgör induktiv last; konventionella transformatorer, elmotorer och lysrör. 

Notera att vid laster som kapacitiva eller induktiva sjunker brytförmågan till runt en fjärdedel av den angivna, beroende på produktens beskaffenhet kan den sjunka ännu mer.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan