Förklaring av IP-klasserna

Om en elektrisk produkt ska användas i en fuktig och/eller dammig miljö krävs det att den antingen har en lämplig IP-klass eller att den installeras i en kapsling med lämplig IP-klass.

IP-klassningen delas upp i två delar:
- Den första siffran beskriver klassningen för inträngande av fasta föremål.
- Den andra siffran beskriver klassningen för inträngande av vatten.

Exempel: En elartikel märkt med IP44 är godkänd i en miljö där fasta föremål större än 1 millimeter kan intränga, samt strilande vatten från alla vinklar kan förekomma. 

Första siffran
0 - Inget skydd.
1 - Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 - Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 - Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 - Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 - Dammskyddad
6 - Dammtät

Andra siffran
0 - Inget skydd
1 - Skyddad mot droppande vatten
2 - Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 - Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.)
7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan