Flera dörrklockor kopplade till en ringknapp

Rent tekniskt finns det ingen begränsning för max antal dörrklockor kopplade till en ringknapp. Begränsningen är räckvidden, LMLT-711 har räckvidd om upp till 50 meter och MLT-1924 samt MLT-1925  upp till 150 meter, observera att detta kan variera beroende på omgivningen.
Räckvidden kan därtill ökas med ytterligare 30 meter med hjälp av LEST-701 signalförstärkare. 

Gör följande för att lära in dörrklocka med ringknapp;
1. Ställ in önskad ringsignal på dörrklockan, signalen kan varieras mellan olika ringknappar. 
2. På dörrklocka, tryck en gång kort på LEARN-knappen
3. Tryck därefter en gång kort på ringknappen inom 12 sekunder

Vid lyckad inlärning ger dörrklockan ifrån sig två pip följt av att ringsignalen ljuder och
LED-indikeringen börjar blinka snabbt. 

Gör följande för att lära in signalförstärkare;
1. Tryck en gång kort på inlärningsknappen bredvid batteriluckan.
2. Tryck där efter kort på ringknappen en gång.

Vid lyckad inlärning blinkar LED-indikering på signalförstärkaren 2 gånger som bekräftelse på inlärning.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan