Fabriksåterställning av dörrklocka

Ibland kan det vara nödvändigt att radera alla inlärda sändare till en dörrklocka, ex.vis vid byte av en sändare, magnetkontakt eller annan enhet.

För samtliga självlärande modeller gäller följande,

  1. Tryck och håll ned inlärningsknappen under minst 6 sekunder till dess att LED indikering på dörrklockan börjar att blinka.

  2. Släpp upp inlärningsknappen och tryck därefter ned den kort igen en gång.
  3. Mottagaren avger två korta signaler som bekräftar att raderingen är klar.

MLR-1923.pngMLR-1922.pngMLR-1105.pngLMLR-710.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan