Behöver man internet för att använda Google Home?

Bridge 1

Om du har den äldre Bridge 1 krävs internet, då all kommunikation först går från din Google Assistant, vidare till Google's moln och sist till vårt moln för att sedan vandra ner till din Nexa Bridge.

Nexa Bridge X

Här sker all kommunikation mellan Google Assistant och Nexa Bridge X lokalt, det betyder att när du tänder eller släcker en lampa via Google Assistant så går det kommandot direkt till Nexa Bridge X utan att ta en omväg genom internet. Detta förbättrar både driftsäkerheten och responstiden.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan