Sök efter nya enheter

När du lägger till eller redigerar enheter på din Nexa Bridge skall detta automatiskt skickas till din Google Home men ibland kan det behöva göras manuellt.

  1. Tryck på i vänstra hörnet
  2. Sedan trycker du på Konfigurera enhet
  3. Tryck på Har du redan konfigurerade enheter?
  4. Nu trycker du på Nexa Bridge och sedan Sök efter nya enheter.

Klart. Alla enheter från din Nexa Bridge hämtas nu in igen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan