Historiska sensorvärden

Nexa Bridge X samlar automatiskt in statistik från alla dina sensorer som du har på din Bridge. Dessa sammanställs några gånger per timme och sparas sedan i 30 dagar. Detta betyder att du kan gå tillbaka 30 dagar för att se vad ex. temperaturen var i början av månaden.

För de senaste sju dagarna sparas informationen var femte minut, efter sju dagar sparas medelvärdet varje timme. Kollar du mer än sju dagar innebär det helt enkelt att upplösningen är lite sämre.

Instruktioner

Du hittar graferna i respektive app under första vyn, sedan Övervakning och sist Sensorer & grafer.

IMG_7539.PNG IMG_7542.PNG
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan