Hur länge sparas historiken?

Energiförbrukningen sparas just nu på obegränsad tid, datan tar väldigt lite plats vilket i sin tur gör att vi kan spara den väldigt lång tid. Det kommer i framtiden komma möjligheten för att automatiskt radera data efter en viss tid.

Vi reserverar oss för att när som helst uppdatera detta och börja radera datan automatiskt, men målet är att spara så mycket som möjligt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan