Information om hur energiförbrukningen sammanställs och hur det fungerar.