Lägg till ett telefonnummer för SMS

För att din Nexa Bridge X skall veta vart den ska skicka ett SMS behöver du lägga till en kontakt. Du kan lägga till max tre kontakter. Följ nedanstående guide.

iOS

  1. Tryck på kugghjulet längst upp till vänster
  2. Välj Inställningar
  3. Tryck sedan på Kritiska händelser och välj sedan SMS-kontakter.
  4. Tryck på Lägg till kontakt
  5. Skriv nu in ett namn samt ett telefonnummer.
  6. Klart.

Android

  1. Öppna menyn och välj sedan Inställningar
  2. Tryck på Kritiska händelser och välj sedan Kontaktlista
  3. Tryck på Lägg till ny kontakt och skriv sedan in ett namn samt ett telefonnummer.
  4. Klart.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan