Med kritiska händelser kan din Bridge bland annat skicka SMS vid vattenlarm samt brand