Byta batteri - LMLT-711

LMLT-711_-_0.png

  1. Lossa sändaren från sitt fäste genom att försiktigt trycka in den lilla låsklacken med en liten skruvmejsel.
    LMLT-711_-_1.png
  2. Tag bort batteriet med hjälp av en liten skruvmejsel och sätt sedan i ett nytt (CR-2032).
    Kontrollera att "+" markeringen är synlig på batteriet när det har monterats.
    LMLT-711_-_2.png

  3. Montera sändaren på fästet igen.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan