Byta batteri - MLT-1924

MLT-1924_-_1.png

 1. Lossa sändaren från fästet genom att lyfta den lilla låsklacken med en liten skruvmejsel och föra sändaren uppåt.
  MLT-1924_-_4.png

 2. Öppna det grå skyddslocket i gummi, tag bort batteriet med en liten skruvmejsel och montera
  i ett nytt (CR-2032). Kontrollera att "+" markeringen är synlig på batteriet när det har monterats.
  Stäng det grå skyddslocket noggrant så att fukt eller väta inte kan tränga in i sändaren

  MLT-1924_Battery.png

 3. Montera sändaren på fästet igen.
  MLT-1924_-_5.png
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan