Vad är en automation?

Man kan säga att en automation är det smarta i din Nexa Bridge. Det är här du sätter upp regler som körs baserat på en mängd olika data. Några exempel är att tända en lampa när en magnetkontakt öppnas, att få notiser när det ringer på dörren eller släcka alla lampor i bostaden baserat på tid och dag.

Sammanfattat kan man beskriva att en automation lyssnar på vad som händer i ditt hem, reagerar på händelser beroende på vad du har ställt in, kontrollerar att valda villkor är sanna och där efter kör ett eller flera valda kommandon. 

Du kan välja att fördröja en automation i X antal sekunder, för att exempel släcka en lampa i ett rum när det inte har varit rörelse i X antal sekunder. I artikel Skapa en automation kan man läsa mer om tillvägagångssätt, samt mer information om de olika funktionerna. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan