Vad händer om jag raderar en enhet som finns i en automation?

Om du raderar en enhet som på något sätt finns i en automation, exempelvis som utlösare eller i ett villkor, så kommer automationen i framtiden att sluta fungera. När du editerar automationen nästa gång så kommer du att få upp ett meddelande där det står att enheten har raderats.

Du har du alternativet att antingen byta ut enheten till en ny, pausa automationen eller radera den.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan