Fördröjning

Med en fördröjning på din trigger kan du skjuta upp körningen av automationen och de scenarion du har valt. Automationen avbryts om din enhet uppdateras med nya värden (ex. magnetkontakt stängs).

Exempel ett

Släck lampan i ett rum när ingen rörelse detekteras, men först efter att det inte varit någon rörelse i fyra minuter. Om din rörelsedetektor detekterar rörelse inom dessa fyra minuter så kommer automationen att avbrytas och dina scenarion körs inte.

Exempel två

Om du vill få en notis när dörren har varit öppen för länge sätter du en fördröjning på XX minuter när dörren öppnas. Om dörren stängs inom dessa XX minuter så avbryts triggern.

Exempel tre

Om du, med hjälp av en Z-wave sensorn, vill tända när det blir mörkt. Alltså när en sensor rapporterar ett viss lux-värde så gör du en automation med detta. Du sätter sedan en fördröjning (det måste vara mörkt så här lång tid) och sedan väljer du Avbryt när luxvärdet går över ditt tidigare valda värde. På detta sätt kommer automationen bara köras när det varit under ett visst värde en viss tid.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan