Fördröjning

Under Avancerat i automationen kan du ställa in fördröjning mellan trigger och kommando, det vill säga den tid från det att triggern inträffar till att kommandot utförs. Fördröjningen anges i sekunder, exempel vid önskad fördröjning om 1h anges detta som 3600 sekunder.

Exempel 1:
Släck lampan i ett rum när ingen rörelse detekteras på 4 minuter. Men så länge rörelse detekteras inom dem angivna 4 minuterna startar fördröjningen om på nytt.

Exempel 2:
Notis när fönstret har varit öppet i 20 minuter. Vid kombination med en magnetkontakt kan fördröjning ställas in att starta när fönstret öppnas. Stängs det inte inom 20 minuter kommer en push-notis skickas som påminnelse. 

Exempel 3: 

Lampor tänds enligt tidigare skapat scenario 20 minuter ni efter lämnat hemmet. Vill du ge sken av att någon är hemma kan ett scenario där olika lampor tänds automatisk starta 20 minuter efter du lämnat hemmet. Trigga funktionen med hjälp av en magnetkontakt eller rörelsevakt. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan