Fördröjning

Under avancerade inställningar i automationen kan du ställa in fördröjning mellan trigger och kommando, det vill säga den tid från det att triggern inträffar till att kommandot utförs. Du skriver in detta i sekunder, 1h är blir alltså 3600 sekunder.

Exempel ett

Släck lampan i ett rum när ingen rörelse detekteras, men först efter att det inte varit någon rörelse i fyra minuter. Tänk på att avbryta fördröjningen ifall du vill att den ska starta om under tiden rörelse detekteras.

Exempel två

Om du vill få en notis när dörren har varit öppen för länge sätter du en fördröjning på XX minuter när dörren öppnas. Tänk på att avbryta automationen när dörren stängs.

Exempel tre

Om du, med hjälp av en Z-wave sensorn, vill tända när det blir mörkt. Alltså när en sensor rapporterar ett viss lux-värde så gör du en automation med detta. Du sätter sedan en fördröjning (det måste vara mörkt så här lång tid) och sedan väljer du Avbryt när luxvärdet går över ditt tidigare valda värde. På detta sätt kommer automationen bara köras när det varit under ett visst värde en viss tid.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan