Räckvidd

Angiven räckvidd hos dem olika enheterna utgår från optimala förhållanden. Detta förutsätter att det inte är väggar eller större objekt som hindrar signalen, därtill påverkar även materialval. Vid placering av en enhet i en miljö av plast, trä och gipsväggar kommer störningen vara relativt låg. Däremot vid placering av en enhet i en miljö av sten, metaller och speglar kommer störningen vara hög. Vi rekommenderar inte placering av enheter på aluminiumkarmar eller i plåtskåp då signalen helt störs ut. 

Upplever du en väldigt dålig räckvidd se över omgivande miljö eller störningar från andra enheter. Ibland kan det hjälpa att använda dig av en signalförstärkare om räckvidden det huvudsakliga problemet. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan