Vad gör knappen på NBA-001?

Knappen på termometern NBA-001 återställer sändarkoden som används när givaren skickar värden. Vid tryck på denna knapp kommer ansluten controller att se detta som en helt ny enhet och tidigare tillagd enhet kommer att sluta uppdateras. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan