Lägg till en sak (mottagare)

Följ instruktionerna nedan för att lägga till en ny sak i din Smart Hub. Med sak menar vi en System Nexa mottagare som i sin tur styr en produkt. 

Gör följande steg för att lägga till en mottagare på en separat kanal:
1. Tryck på rutan med ett plustecken.
2. Välj mottagarens utförande.
3. Ge enheten en benämning, samt en ikon om så önskas.
4. Tryck på "fortsätt" och sätt där efter mottagaren i inlärningsläge, se tillhörande manual. 
5. Vid lyckad inlärning klickar mottagaren, vid ansluten lampa blinkar den 2 gånger. 
6. När mottagaren är inlärd tryck på "jag är klar".
7. Nu finner man mottagaren på hemskärmen, för att styra manuellt tryck en gång på rutan. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan