Räckvidd mellan Smart Hub, styrenhet och mottagare

Räckvidden mellan styrenhet, Smart Hub och mottagare kan variera beroende följande faktorer.

- Mellan mobiltelefonen och Smart Hub används Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy), räckvidden kan variera mellan olika mobiltelefoner.

- Mellan Smart Hub och mottagarna används System Nexa, där räckvidden är upp till 30 meter i optimala förhållanden.

För optimal manuell styrning behöver avstånd mellan styrenhet, Smart Hub och mottagare vara i närheten av varandra. Väggar och närliggande material kan påverka kommunikations signalen, se här för mer information om räckvidd för System Nexa. Eftersom Smart Hub drivs av batteri rekommenderar vi att själv experimentera vart den bäst placeras för optimal räckvidd. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan