Första installationen

Nedan följer instruktioner på hur du installerar din Smart Hub första gången.

  1. Ladda ner appen från App Store eller Google Play Store, sök efter "nexa smart hub" eller bara "nexa smart" så hittar du appen.
  2. Öppna upp appen och sätt sedan i batterierna i din Smart Hub
  3. När den lilla lampan på din Smart Hub börjar blinka, tryck på knappen.
  4. Klart!

Du kan nu börja lägga till saker och sedan timers.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan