Uppdatering 1.0.7 till iOS

Under Januari 2023 släpptes version 1.0.7 till iOS för möjlighet att uppdatera Nexa Smart Hub. Uppdateringen av appen skapar möjlighet att uppdatera mjukvaran i Nexa Smart Hub, vilket hanterar problemet med att alla enheter i en timer inte släcks. Efter slutförd uppdatering med den nya versionen behöver Huben manuellt uppdateras. Detta utförs under appens inställningar, se tillgängliga uppdateringar. Uppdateringen tar omkring 4 minuter.

Observera att appen måste vara öppen under hela uppdateringen. Om detta inte följs kan det resultera i att Huben går sönder. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan