Saker slår av när man skapar timer

När du skapar och sparar en ny timer kommer sakerna du lägger i timern att stängas av som en bekräftelse på att timern är tillagd. Det är alltså inte timern som körs precis när du sparar den.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan