Saker slår på & av direkt när man aktiverar en timer?

Timer inställningar.

När du aktiverar en timer för en redan passerad dag och tidpunkt kommer enheten/er omedelbart att slå på och av för att uppmärksamma om att timern är inställd.

Exempel:

Timer ”Tänd Fönster” är inställd på att slå på 15.00 och av 22:00 på tisdagar och onsdagar.

  1. När du aktiverar timern "Tänd Fönster " på måndag, slås enheten/er På/Av mellan 15:00 och 22:00 på tisdag och onsdag.

  2. När du aktiverar timern "Tänd Fönster " på tisdag kl. 13, slås enheten/er På/Av mellan 15:00 och 22:00 på tisdag och onsdag.

  3. När du aktiverar timern "Tänd Fönster " på tisdag kl. 16 slås enheten/er omedelbart På och slås av klockan 22, på onsdag slås enheten/er På/Av mellan 15:00 och 22:00

  4. När du aktiverar timern "Tänd Fönster " på tisdag kl. 22:01 slås enheten omedelbart på och av, på onsdag slås enheten/er På/Av mellan 15:00 och 22:00

  5. När du aktiverar timern "Tänd Fönster" på söndag, slås enheten omedelbart på och av och slås sedan På/Av mellan 15.00 & 22.00 på tisdag och onsdag.

Timer över midnatt.

Nexa Smart Hub kan inte hantera timers som sträcker sig över midnatt.

Om man gör en timer med starttid före 00:00 och sluttid efter 00:00 kommer enheten/er omedelbart att slå på och av vid starttiden.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan