Timers över midnatt

Nexa Smart Hub kan tyvärr inte hantera timers som sträcker sig över midnatt. Det betyder att du inte kan skapa en timer som tänder klockan 15:00 och släcker 01:00. Om du skapar en timer som ändå sträcker sig över midnatt kommer sakerna att slå på och sedan direkt av vid starttiden.

Om du vill ha en sådan timer får du använda dig av två timers, där den ena släcker 23:59 och sedan tänder den andra klockan 00:00 igen för att sedan släcka vid en senare tidpunkt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan