Lägg till en timer

Med en timer kan du tända, släcka eller dimra dina saker vid utsatta tider.

  1. Tryck på + i högra övre hörnet.
  2. Tryck på den gröna knappen "Lägg till timer"
  3. Välj ett passande namn samt en tid för när dina saker skall tändas, en tid för när dina saker ska släckas samt vilka dagar det skall ske på.
  4. Det sista steget är att lägga till vilka saker du vill ska tändas eller släckas vid den utsatta tiden, tryck på "Lägg till en sak" och välj mottagarna.
  5. Tryck på Spara.

Klart.

Se även video som beskriver hur en timer läggs till på vår hemsida här.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan