Exkludera Z-Wave enhet

Att exkludera en Z-Wave enhet betyder att du tar bort den från din Bridge X (om den är inlagd) samt återställer den till fabriksinställningarna. Du kan alltid exkludera en enhet även om den inte tidigare varit inkluderad i Bridgen.

Följ stegen för exkludering:

  1. Tryck på + under högra hörnet (välj Lägg till enhet om du har iOS)
  2. Tryck sedan på Exkludera Z-Wave enhet längst ner
  3. Vänta några sekunder till du ser att processen har påbörjats
  4. Oftast ska man trycka tre gånger snabbt på den fysisk knapp på Z-Wave enheten, konsultera alltid manualen om du är osäker.
  5. Klart. Om enheten varit inkluderad i Bridgen får du en bekräftelse på att den är borttagen.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan