Lägga till Z-Wave

Att inkludera en Z-Wave enhet betyder att den går igenom en process för att bli tillagd och ihopkopplad med din Bridge. Försök att ha din enhet så nära Bridgen som möjligt vid inkluderingen, detta gör att det går snabbare och risken för fel minimeras.

Följ stegen för inkludering:

  1. Tryck på + i högra hörnet (välj Lägg till enhet om du har iOS)
  2. Tryck sedan på Z-Wave i listan längst upp
  3. Vänta några sekunder till du ser att processen har påbörjats
  4. Oftast ska man trycka tre gånger snabbt på den fysiska knappen på Z-Wave enheten, konsultera alltid Z-Wave enhetens manual om du är osäker.
  5. Klart.

Processen för inkluderingen kan ta några minuter, beroende på typ av enhet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan