Inställning av ljusstyrka på skymningsrelä LBST-604

Skymningsreläet LBST-604 är vid förinställd på att aktiveras när ljusstyrkan sjunker under 10 Lux. Det värdet kan vid behov ändras till valfri ljusstyrka.

Vid användning av förinställt värde 10 lux:
1. Tryck kort en gång på START-knappen.
2. Inom 20 sekunder placera skymningsreläet på utvald plats. 

Vid användning av anpassad ljusstyrka:
1. Vänta tills omgivnings ljusstyrka är i den nivå som du önskar lampan ska tändas på. 
2. Tryck och håll nere START-knappen i 3 sekunder tills lysdioden börjar blinka.
3. Inom 20 sekunder placera skymningsrelät där det ska sitta.

mceclip0.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan