Frånslagstimer - Rörelsevakter

På våra rörelsevakter kan man justera det tidsintervall som påverkar fördröjningen mellan på- och av-signal. För mer specifikation om produktens tidsintervaller se tillhörande manual här.

Notera att varje gång rörelsevakten detekterar rörelse startar nedräkningen av inställt tidsintervall om på nytt. Om man uppleva att en mottagare som inlärd till en rörelsevakt aldrig stängs av kan detta vara en följd av att rörelsevakten kontinuerligt upptäcker rörelse. 

För att minimera risken för att rörelsevakten ska detektera för mycket av sin omgivning kan ljuskänsligheten (LUX) minskas, samt för LMDT-810 montera det linsskydd som medföljer för att minska detektionsområdet. Prova även att flytta rörelsevakten om önskad funktion inte uppnås. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan