Sändare mot Bridge X

En sändare inlärd till Bridge X skapar möjlighet att till exempel tända alla lampor i en bostad eller varna när någon kommer med hjälp av en automation. För att skapa de bästa förutsättningarna för en stabil kommunikation är kunskap kring produkterna en bra grund. 

Produktegenskaper: 
LYCT-705, TMT-918, WT/WTE
- Sänder signal så länge knapp är nedtryckt
TMT-918 är inte kompatibel mot Nexa Bridge X, se kompabilitetslista här

MWST, MRYT, MTHT, MKFT, MEBT
- Sänder PÅ/AV signal med fördefinierad tidslängd vid kort tryck
- Sänder DIM signal kontinuerligt vid långt tryck.
MEBT-1706 är inte kompatibel mot Nexa Bridge X, se kompabilitetslista här

SENSORER
- Sänder PÅ/AV signal med fördefinierad tidslängd

För bästa funktion: 
- Kontrollera avstånd mellan enheterna - Om missad kommunikation upplevs, prova att placera
enheterna närmare.

- Sändare med knapp, tryck en gång kort - Detta ger Bridge X förutsättning att hantera informationen.

- Sändare med knapp, var inte för snabb mellan trycken - En kortare tidsfördröjning sker vanligen innan reaktion visas. 

- Skapa en automation med en paus mellan trigger och kommando - En kort paus ger Bridge X möjlighet att ta in sändarens information innan den sänder ut information till en mottagare. Se beskrivning för automation här.

Om problem fortfarande upplevs, kontrollera om det finns andra enheter som sänder kontinuerligt på samma radiofrekvens, exempel på enheter är System Nexa rörelsevakt eller termometer. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan