Dimra med sändare

Samtliga fjärrkontroller och väggsändare kan ljusreglera/dimra lampor under förutsättning att mottagaren är av dimmertyp. Följande punkter beskriver tillvägagångssätt för att justera dimmernivån på sändaren; 

Fjärrkontroll med separat ON/OFF;
1. Tryck på "ON" för att tända.
2. Tryck där efter på "ON" igen för att starta en dimmercykel upp/ned.
3. Vid önskad dimmernivå tryck på "ON" för att stanna.
4. För att släcka tryck på "OFF".

Fjärrkontroll med gemensam ON/OFF;
1. Tryck en gång på önskad kanal för att tända. 
2. Tryck där efter en gång för att starta dimmercykeln upp/ned.
3. Vid önskad dimmernivå tryck en gång för att stanna.
4. Tryck 2 gånger i snabb följd för att släcka. 

WT-1/2, WTE-1/2:
1. Tryck en gång på den övre delen av vippan för att tända. 
2. Tryck på den övre delen av vippan för att starta dimmercykeln.
3. Vid önskad dimmernivå tryck en gång på den övre delen för att stanna.
4. Tryck på den undre delen av vippan på att släcka. 

MWST-1809/1812;
1. Tryck en gång på den övre delen av vippan för att tända. 
2a. Tryck 2 gånger på vippans övre del för dimmerns högsta/lägsta nivå.  
2b. Tryck och håll inne den övre delen av vippan för att dimmra upp/ner. 
3. Tryck en gång på den nedre delen av vippan för att släcka. 

MYRT-1805;
1. Tryck en gång på vridknappen för att tända. 
2a. Vrid medurs för att dimma upp, vrid moturs för att dimma ner. 
2b. Tryck en gång på vridknappen för att starta dimmer upp/ner. Vid önskad dimmernivå tryck en gång för att stanna. 
2c. Håll inne vridknappen för att starta dimmercykel upp/ner, släpp vid önskad nivå.
3. Tryck två gånger på vridknappen för att släcka. 
Dem tre olika styrningsmetoderna kan ställas in med en switch baktill på sändaren. För mer information om inställningar se tillhörande manual här.

MTHT-1806;
1. Tryck en gång i centrum av knappen för att tända. 
2. Tryck där efter en gång i centrum igen för att starta dimmercykel upp/ned.
3. Vid önskad dimmer nivå, tryck en gång i centrum av knappen. 
4. För att släcka tryck två gånger i snabb följd i centrum av knappen. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan