Styra mottagare med både rörelsevakt och passiv sändare

Rent tekniskt är det inga problem att kombinera en rörelsevakt och en vanlig passiv sändare som t.ex LYCT-705 eller WT-1.

Det man ska fundera på är dock vilken funktion man försöker åstadkomma. Rörelsevakterna LMDT-609 och LMDT-810 kommer alltid att skicka en ON-signal när de detekterar rörelse och efter inställd tid kommer de att skicka en OFF-signal och släcka de anslutna lamporna. Därför är kombinationen inte optimal.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan