Varning för låg batterinivå - Rörelsevakt LMDT-810

Batteriindikatorn är placerad bakom linsen på LMDT-810.
När batteriet börjar ta slut blinkar indikatorn rött för att informera om att det är dags att byta batteri.
När rörelsevakten är i detta tillstånd fungerar inte detekteringsfunktionen förrän batteriet har bytts ut och enheten startas om. 
Byt alltid båda batterierna samtidigt för bästa batterilivslängd.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan