Batteribyte - TMT-502 & TMT-918

Aktuella modeller av TMT-918 med datecode 2012 drivs endast av ett knappcellsbatteri (3V CR2032). Dateringar före är tillverkad med två olika batterier. Knappcellsbatteriet (3V CR2032) driver sändaren och dess inställningar, när detta är på väg att ta slut visas en indikering i displayen. Det större batteriet (12V A23) driver den trådlösa kommunikationen, när räckvidden försämras på din fjärrkontroll är det dags att byta detta batteri.

Vid byte av batterier öppna batterifacket och tag ur batterierna. Vid montering av 3V (CR2032) batteriet se till att den positiva terminalen (+) är riktad uppåt. Vid montering av 12V (A23) batteriet se till att +/- stämmer mot angivna symboler i batterihållaren. Montera tillbaka batterifackets lock.

När du byter det knappcellsbatteriet (3V CR2032) i din TMT förlorar den alla timerinställningarna, vilket betyder att du måste programmera om dessa. Det går inte att förhindra att detta sker.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan