Inbyggnadsmottagare för utomhusbruk

I dagsläget är våra inbyggnadsmottagare utformade för inomhusbruk. Men om mottagaren installeras i en anpassad IP-klassad kapplingsbox kan det vara fullt möjligt för utomhusbruk. 

Notera att vid installation av en inomhusanpassad enhet utomhus upphör garantin att gälla. 

Våra inbyggnadsmottagare finner du på vår hemsida här.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan