Ansluten belysning lyser svagt eller blinkar vid avstängt läge

Om man upplever att den anslutna belysningen till en av våra mottagare lyser svagt eller blinkar vid avstängt läge så beror det sannolikt på för låg last. En last är ett tillfört motstånd i det elektriska nätet, så som en glödlampa, elektroniska transformationer eller en fläkt. 

Gällande plug-in mottagare:
Våra mottagare med relä bryter endast på ena polen, därav kan detta problem upplevas när relämottagaren bryter på neutralledare istället för fas. För att motverka den elektrisk reaktansen kan man vända på plug-in ett halvt varv så att den bryter på fasen. 

Inbyggnadsmottagare:
Om man upplever detta problem med en inbyggnadsmottagare är den troligtvis felaktigt inkopplad. Kontakta elektriker för att kontrollera anläggningen. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan