Radera alla minnesplatser - Fabriksåterställning

En mottagare har ett begränsat antal minnesplatser. När minnet är fullt eller att fel enheter har blivit inlärda kan en fabriksåterställning vara nödvändig. Följande punkter beskriver stegvis för radering av alla minnesplatser. För mer information om en produkt se tillhörande manual. 

Mottagare för fast installation med inlärningsknapp
1. Tryck och håll ned inlärningsknappen i 6 sekunder, LED indikeringen börjar blinka snabbt. 
2. Släpp upp inlärningsknappen och gör där efter ett kort tryck igen. 

Vid lyckad radering slår mottagaren av och på två gånger för att bekräfta.

Plug-in mottagare
För radering av alla minnesplatser hos en plug-in mottagare krävs en fjärrkontroll med "All off" eller "Group off" funktion. Notera att mottagaren inte sedan tidigare behöver vara inlärd till denna fjärrkontroll.

1. Anslut mottagaren i ett eluttag. Mottagaren sätts i inlärningsläge så snart den spänningssätts. 
2. Inom 6 sekunder tryck på "All off" eller "Group off" knappen på fjärrkontrollen. 

Vid lyckad radering slår mottagaren av och på två gånger för att bekräfta.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan