Avprogrammering av enskild kanal på mottagare

Ibland händer det att pluginmottagare oavsiktligt paras ihop med "fel" knapp på en fjärrkontroll eller väggsändare, Nexa Bridge, Nexa Smart Hub, en magnetkontakt eller en rörelsevakt.

Detta kan inträffa vid strömavbrott, när strömmen kommer åter går mottagarna in i upplärningsläge under en kort period (6-12 sekunder beroende på modell). Om mottagaren tar emot en "PÅ" signal, från t.ex en fjärrkontroll under den perioden, paras dessa ihop. Följande manualer beskriver avprogrammering hos mottagare för enskilda sändare;

Fjärrkontroll
Gör följande för att avprogrammera en mottagare från en specifik kanal hos en fjärrkontroll;

1. Tag ut mottagaren ur vägguttaget

2. Vänta minst 6 sekunder.

3. Anslut mottagaren igen till ett eluttag.

4. Tryck på ”AV” knapp för vald kanal på System Nexa fjärrkontroll
inom 6 sekunder.

Väggsändare
Gör följande för att avprogrammera en mottagare från en specifik kanal hos en väggsändare;

1. Tag ut mottagaren ur vägguttaget

2. Vänta minst 6 sekunder.

3. Anslut mottagaren igen till ett eluttag.

4. Tryck på ”AV” knapp för vald kanal på System Nexa väggsändare
inom 6 sekunder.

Magnetkontakt
Gör följande för att avprogrammera en mottagare från en magnetkontakt;

1. Öppna dörr/fönster där magnetkontakten är monterad.

2. Tag ut mottagaren ur vägguttaget

3. Vänta minst 6 sekunder.

4. Anslut mottagaren igen till ett eluttag.

5. Öppna dörr/fönster där magnetkontakten är monterad inom 6 sekunder.

 

Rörelsevakt
Gör följande för att avprogrammera en mottagare från en rörelsevakt;

1. Tag ut mottagaren ur vägguttaget

2. Vänta minst 6 sekunder.

3. Anslut mottagaren igen till ett eluttag.

4. Aktivera läge "DEL" på rörelsevakten inom 6 sekunder.

 

Nexa Bridge
Gör följande för att avprogrammera en mottagare från en enhet i Nexa Bridge;

1. Sätt aktuell mottagare i Bridge App till "PÅ"

2. Tag ut mottagaren ur vägguttaget

3. Vänta minst 6 sekunder.

4. Anslut mottagaren igen till ett eluttag.

5. Sätt aktuell mottagare i Bridge App till "AV" inom 6 sekunder.

 

Nexa Smart Hub

Gör följande för att avprogrammera en mottagare från en enhet i Nexa Smart Hub;

1. Tag ut mottagaren ur vägguttaget

2. Vänta minst 6 sekunder.

3. Anslut mottagaren igen till ett eluttag.

4. Sätt aktuell mottagare i Smart Hub App till "AV" inom 6 sekunder.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan