Inlärning mot MWMR-251

Innan du parar ihop dimmer MWMR-251 med fjärrkontroll/väggsändare/Bridge - kontrollera följande:

  1. Om en återfjädrande strömbrytare finns ansluten till "S" ingång:
    Kontrollera så att den är rätt inkopplad.
    Ström skall bara finnas tillgängligt på "S" ingång när strömbrytarens vippa trycks ned.
  2. Dimmern skall vara i avstängt läge, dvs. ansluten lampa skall vara släckt, annars går det inte att aktivera inlärning. Bryt strömmen i 5 sekunder för att stänga av den.
  3. Tryck kort (mindre än en sekund) på inlärningsknappen för att starta inlärning.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan