Dimmermottagare med ej dimmbara lampor för användning av/på

Dimmermottagare ska enbart användas tillsammans med dimmbara lampor. Felaktigt användande leder till negativ påverkan.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan