Inlärning mottagare med sändare

För att lära in en ny kanal från en sändare krävs det att mottagaren är i inlärningsläge. Detta tillstånd kvarstår enbart en kort stund efter påverkan, där efter återgår den till normalläge. För mer information om tid och funktion se produktens tillhörande manual. Nedan beskrivs kort hur våra mottagare lär in en ny kanal. 

1a. Plug-in mottagare utan inlärningsknapp:
Mottagaren sätts i inlärningsläge så snart den spänningsätts. Tillståndet kvarstår i 6 sekunder. 

1b. Mottagare för fast installation med inlärningsknapp:
Tryck en gång på inlärningsknappen (<0,5 sek), LED-indikering bekräftar med att blinka. 

2. Under inlärningsläget påverka sändaren för att lära in kanal: 
Sändare separat ON/OFF: Tryck på ON
Sändare gemensam ON/OFF: Tryck en gång på önskad kanal. 
Sändare LEARN-knapp: Tryck en gång på LEARN. 
Sändare LEARN-omkopplare SET/DEL: Från DEL sätt omkopplaren i SET 
(PÅ LBST-605 för tillbaka inlärningsknappen till DEL igen)

Vid lyckad inlärning bekräftar mottagaren med att klicka, om lampa är ansluten blinkar den 2 gånger. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan