Justera lägst nivå på M-spot

Inställning av lägsta dimringsnivå
1. Dimma till önskad miniminivå.
2. För att programmera in den aktuella nivån som minimal nivå, tryck tre gånger på inlärningsknappen på enhetens framsida, ca. 0.5-1 sekund mellan varje tryck. Använd spetsen på en kulspetspenna eller liknande. Enheten har nu programmerat in aktuell nivå som minsta tillåtna. 

Dimmerfunktion
När lampan är tänd, håll knappen intryckt för att starta en dimsekvens. Släpp när ljusstyrkan uppåt mot maximalt värde. Enheten memorerar själv inställt värde om enheten startas/stängs av.

För att dimma ner, släpp knappen och tryck in knappen igen. Detta startar en dimsekvens som dimmar ner ljusstyrkan mot minimal ljusstyrka.
OBS! Om dimmernivån sker till fullt släckt läge, följt av ett kort tryck på knappen kan en tvetydighet inträffa. Detta gör att det är svårt att säga om enheten är avstängd eller igång. Prova att starta en ny dimsekvens för att se om ljusstyrkan ökar. Om inte, prova ett kort tryck för att sätta enheten i igångsatt läge, och dimma återigen genom att hålla knappen intryckt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan