Optisk brandvarnare varnar utan orsak- Falsklarm

Funktion
Inne i en optisk brandvarnare sitter en ljusisolerad detektorkammare. Det är som ett litet rum, som ska skapa en tillräckligt skyddad miljö för att kunna göra en ljusmätning.
Ljusmätningen sker med hjälp av en sändare och en mottagare. Sändaren skickar diagonala ljusprover med infrarött ljus som reflekteras mot en reflektor, där ljuset i sin tur studsar mot en mottagare som mäter ljusmängden.

När rök letar sig in i kammaren reflekteras ljuset mot rökpartiklarna, vilket ger en förändrad signal mot mottagaren. Om ljusförändringen överskrider acceptansnivån börjar brandvarnaren att varna akustiskt.
Men ibland kan även andra partiklar påverka reflektorn, det är då den ger ifrån sig ett så kallat ”falsklarm”.

 

Hur du undviker falsklarm
Damm eller smuts: Rengör den genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet.

Elektromagnetiska fält: Kan påverka brandvarnaren negativt, välj en ny placering.

Kraftiga temperaturväxlingar: Kan skapa kondens, välj en ny placering.

Kraftigt luftflöde: För nära fönster, ytterdörr, luftventil, AC eller luftvärmepump, välj en ny placering.

Hög luftfuktighet: Vattenånga från badrum, tvättstuga och liknande miljö, välj en ny placering.

Matos: För nära spisen i köket, välj en ny placering

OBS. Om brandvarnaren varnar trots att ovanstående faktorer är granskade så bör den bytas ut. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan