Hur avprogrammerar/nollställer man sina brandvarnare?

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

 1. På vald brandvarnare, tryck två gånger på LEARN-knappen, där efter lyser grön LED-indikeringen.
  Det bekräftar att den är i programmeringsläge, detta tillstånd kvarstår i cirka 30 sekunder innan den återgår till normalläge.
 2. Tryck en kort gång på TEST-knappen, LED-indikeringarna blinkar rött en gång för att bekräfta att          brandvarnaren är återställd.
 3. Upprepa stegen ovan med alla enheter som ska återställas.

 

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell FS-558/RF

 1. På vald brandvarnare, tryck och håll inne TEST-knappen i ca 20 sekunder.
 2. Släpp knappen när LED-indikeringen blinkar snabbt, där efter lyser LED-indikeringen med fast sken.
 3. När LED-indikeringen lyser med fast sken, tryck 2 gånger på TEST-knappen.
  Vid lyckad återställning ljuder brandvarnaren med en kort ljudsignal.
 4. Upprepa stegen ovan med alla enheter som ska återställas.

 

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell GNS-2236/RF2

 1. På vald brandvarnare, tryck 5 gånger på inlärningsknappen.
 2. Röd LED-indikering bredvid knappen blinkar 10 gånger snabbt för att bekräfta avprogrammering.
 3. Upprepa stegen ovan med alla enheter som ska återställas.

 

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell WSA-102

 1. På vald brandvarnare, plocka ur batterierna från brandvarnaren.
 2. Tryck och håll nere TEST-knappen samtidigt som batterierna monteras tillbaka.
 3. Släpp knappen när röd LED-indikering tänds.
 4. Tryck två gånger på TEST-knappen inom 3 sekunder, brandvarnaren piper kort 1 gång för att bekräfta radering.
 5. Efter 5 sekunder tänds röd LED-indikering, tryck 1 gång på TEST-knappen för att slutföra.
 6. Upprepa stegen ovan med alla enheter som ska återställas.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan