Guppfunktion - Hur fungerar kommunikationen mellan brandvarnarna?

Brandvarnarna har inte funktion för ett så kallat mesh-system, där signalen förs vidare mellan enheterna. När en grupp skapas av brandvarnare behöver alla brandvarnare hålla sig inom den angivna räckvidden för att nå den varnandes signal.

Vid ett scenario där det har installerats en brandvarnare per plan i ett treplanshus och brandvarnaren på bottenplan börjar att varna. Brandvarnaren på plan två är inom angiven räckvidd och når därav signalen, vilket medför att brandvarnaren börjar varna. Men räckvidden mellan plan ett och tre överskrider, vilket innebär att brandvarnaren på plan tre aldrig börjar att varna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan